Een waterbedrijf is bezig met het op orde brengen van de in gebruik zijnde applicaties (Applicatie Rationalisatie). Het aantal en de functionaliteit van veel applicaties wordt beheerd met behulp van een database. De database is verre van actueel en compleet, en het kost bij elke update veel tijd om de impact van een update op de applicaties, kosten en gebruikers te duiden. Onnodig extra werk en herstelwerk is het gevolg. Na een waardestroom analyse en het uitvoeren van verbeteracties, is een mooi resultaat behaald: een “draaiboek” als een systeem voor afspraken en workflow wat snelheid geeft aan de projectuitvoering en actueel houden van de database.

De doorlooptijd is met meer dan 50% gereduceerd. Kosten besparing wordt ingeschat op 20-25%. En het verbeterdoel, wat het team zelf heeft vastgesteld, is behaald!

Het succes is afhankelijk van het gebruik van het draaiboek door de gebruikers. Misschien is dat wel het grootste afbreukrisico voor elke verandering. Naast resultaat richt de aanpak zich op betrokkenheid van de werkvloer. De energie van het verbeterteam was erg groot en daarmee is misschien wel het een mooiste resultaat behaald, namelijk motivatie. De motivatie om te komen tot duurzaam resultaat!

Harrie:
“In een aantal inspirerende sessies hebben wij, onder de bezielende leiding van Aaike, een energievretend administratief proces omgebouwd naar een succes proces! Aaike heeft in deze sessies goed de focus weten te houden op het gewenste eindresultaat en daardoor ons weten te enthousiasmeren om een zo “lean” mogelijke oplossing te realiseren.”