Waar begin je als je de hele organisatie zou willen laten kennismaken met Lean? Het eerste kleine stapje kan zijn het verbeteren van een belangrijk, veel voorkomend proces, waar veel inefficiency zit. Nog leuker is het, om met meerdere teams tegelijk te starten en de “competitie” met elkaar aan te gaan! En zo startte de VSM pilot bij Rensa (technisch groothandel)

VSM staat voor Value Stream Mapping oftewel een waardestroom analyse om te zien hoe de waarde van jouw dienst/product door je bedrijf stroomt, waar klantwaarde wordt gecreëerd en waar het verbeterpotentieel zit

Drie processen zijn onder de loep genomen, namelijk de jaar- en maandcreditering van afdeling projectondersteuning, de actiekrant van categoriemanagement en het indiensttredingsproces van personeelszaken. De aanpak startte met een energieke kick-off van de introductie in het Lean Toyota gedachtegoed en de waarde van een VSM. Met wekelijkse bijeenkomsten zijn, in 12 weken tijd, alle processen verbeterd.

De resultaten zijn 45 tot wel 70% vermindering van de bewerkingstijd en tot 50% reductie van de doorlooptijd.
Wat mij het meest is bijgebleven was de energie bij alle teams aan het eind van het traject. Met een Walk & Talk hebben de teams de resultaten gepresenteerd aan elkaar, aan hun collega’s en aan leden van het MT. De presentaties waren vol energie en varieerde van toneel tot aan gevouwen hoedjes van papier…

Conclusie
“ wat is er toch veel te halen aan procesefficiëntie door samen te kijken naar wat mogelijk is”

Team
“nuttig! alles is in beeld en de verbeteringen worden zo helder”
“we gaan zeker door met verbeteren”

MT lid
“nog nooit in zo korte tijd zoveel informatie gekregen uit een presentatie
en op zo een leuke manier”