De afdeling Onderhoud en Operatie staan krachtiger als ze samen optrekken in het bereiken van de jaardoelstellingen. De ambitieuze jaardoelstellingen zijn meer top-down benaderd. Met een 1-daagse Workshop ‘Samen Verbeteren en elkaar versterken’ is gekeken naar:

  • Wat is onze gezamenlijke ambitie, voor in de toekomst?
  • Waar staan we nu?
  • Wat zijn de stappen die we op relatief korte termijn kunnen nemen?

Het resultaat is een energieke workshop waardoor de energie is ontstaan voor verdere stappen in het “samen - werken”.

De onderwerpen zijn bottom-up opgebracht waardoor er een hoge betrokkenheid is vanuit de werkvloer in het behalen van de ambitieuze jaardoelstellingen. De workshop gaf een groter inzicht in de integratie van elkaars werkzaamheden en afhankelijkheden waardoor het begrip is toegenomen als basis voor vertrouwen en veiligheid. .De verbeterstappen zijn geconcretiseerd, geprioriteerd en klein gemaakt. Na 1 jaar wordt er nog steeds gewerkt met visuele (Verbeter)borden en zijn projecten afdelingsoverstijgend.